അടയ്ക്കുക

ശ്രീ. കറുപ്പസാമി.ആർ. ഐ പി എസ്

Sri. Karuppasamy.R IPS

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കുയിലിമല, പൈനാവ് പോസ്റ്റ്, ഇടുക്കി

ഇ-മെയില്‍ : spidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി
ഫോണ്‍ : 9497996981
ഫാക്സ് നം. : 04862-233006