അടയ്ക്കുക

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ

അടിമാലി ബ്ലോക്ക്
ക്ര.നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഇമെയിൽ
1 അടിമാലി 04864-222160 9496045012 9496045013 adimaligp[at]gmail[dot]com
2 കൊന്നത്തടി 04868-262347 9496045014 9496045015 konnathadygp[at]gmail[dot]com
3 ബൈസൺവാലി 04865-265264 9496045016 9496045017 pottankadu[at]gmail[dot]com
4 വെള്ളത്തൂവൽ 04864-276222 9496045018 9496045019 vellathoovalgp[at]gmail[dot]com
5 പള്ളിവാസൽ 04865-263239 9496045020 9496045021 pallivasalpt[at]yahoo[dot]in
ദേവികുളം ബ്ലോക്ക്
ക്ര.നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഇമെയിൽ
6 മറയൂർ 04865-252279 9496045022 9496045023 myrpanchayat[at]gmail[dot]com
7 മൂന്നാർ 04865-230322 9496045024 9496045025 munnarlsgkerala[at]gmail[dot]com
8 കാന്തല്ലൂർ 04865-246208 9496045026 9496045027 kanthalloorgp[at]yahoo[dot]in
9 വട്ടവട 04865-214054 9496045028 9496045029 vattavada.lsg[at]gmail[dot]com
10 ശാന്തൻപാറ 04868-247230 9496045030 9496045031 santhanparagp[at]gmail[dot]com
11 ചിന്നക്കനാൽ 04868-249343 9496045032 9496045033 chinnakanalgp[at]gmail[dot]com
12 മാങ്കുളം 04864-218104 9496045034 9496045035 mankulamgpm[at]gmail[dot]com
13 ദേവികുളം 04865-242573 9496045036 9496045037 devikulamlsgd[at]gmail[dot]com
14 ഇടമലക്കുടി ലഭ്യമല്ല 9496045038 9496045039 ലഭ്യമല്ല
നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക്
ക്ര.നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഇമെയിൽ
15 പാമ്പാടുംപാറ 04868-236262 9496045040 9496045041 pampadumparagp[at]gmail[dot]com
16 സേനാപതി 04868-245241 9496045042 9496045043 senapathygp[at]yahoo[dot]in
17 കരുണാപുരം 04868-236207 9496045044 9496045045 karunapuramgp[at]gmail[dot]com
18 രാജാക്കാട് 04868-242343 9496045046 9496045047 rajakadgp[at]gmail[dot]com
19 നെടുങ്കണ്ടം 04868-232038 9496045048 9496045049 pncht_ndkm[at]yahoo[dot]in
20 ഉടുമ്പൻചോല 04868-237360 9496045050 9496045051 lsgichola[at]gmail[dot]com
21 രാജകുമാരി 04868-243248 9496045052 9496045053 rajakumarygp[at]gmail[dot]com
ഇളംദേശം ബ്ലോക്ക്
ക്ര.നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഇമെയിൽ
22 വണ്ണപ്പുറം 04862-245339 9496045054 9496045055 secvpmgp[at]gmail[dot]com
23 ഉടുമ്പന്നൂർ 04862-272041 9496045056 9496045057 secretaryubr[at]gmail[dot]com
24 കോട്ടിക്കുളം 04862-264321 9496045058 9496045059 secretarykodikulam[at]gmail[dot]com
25 ആലക്കോട് 04862-276246 9496045060 9496045061 secretaryalkd[at]gmail[dot]com
26 വെള്ളിയാമറ്റം 04862-276226 9496045062 9496045063 secretaryvltm[at]gmail[dot]com
27 കരിമണ്ണൂർ 04862-262221 9496045064 9496045065 secretarykmnr[at]gmail[dot]com
28 കുടയത്തൂർ 04862-255069 9496045066 9496045067 secretarykudayathoor[at]gmail[dot]com
ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക്
ക്ര.നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഇമെയിൽ
29 ഇടുക്കി – കഞ്ഞിക്കുഴി 04862-239210 9496045068 9496045069 idukkikanjikuzhygp[at]yahoo[dot]in
30 വാത്തികുടി 04868-263231 9496045070 9496045071 vathikudygp[at]gmail[dot]com
31 അറക്കുളം 04862-252030 9496045072 9496045073 secarklmgp[at]gmail[dot]com
32 കാമാക്ഷി 04868-275250 9496045074 9496045075 kamakshygp[at]gmail[dot]com
33 വാഴത്തോപ്പ് 04862-235627 9496045076 9496045077 vazhathopegp[at]gmail[dot]com
34 മരിയാപുരം 04862-235645 9496045078 9496045079 mariyapuramgp[at]gmail[dot]com
കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക്
ക്ര.നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഇമെയിൽ
35 ഉപ്പുതറ 04869-244241 9496045082 9496045083 upputharagp[at]gmail[dot]com
36 വണ്ടന്മേട് 04868-277028 9496045084 9496045085 vandanmedugp_2009[at]yahoo[dot]com
37 കാഞ്ചിയാർ 04868-271211 9496045086 9496045087 kanchiyargp[at]gmail[dot]com
38 ഇരട്ടയാർ 04868-276005 9496045088 9496045089 erattayargramapanchayat[at]yahoo[dot]com
39 അയ്യപ്പൻകോയിൽ 04869-244304 9496045090 9496045091 ayyappancoilgp[at]yahoo[dot]in
40 ചക്കുപള്ളം 04868-282229 9496045092 9496045093 chakkupallam.gp[at]gmail[dot]com
തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക്
ക്ര.നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഇമെയിൽ
41 കുമാരമംഗലം 04862-200687 9496045094 9496045095 kumaramangalamgramapanchayat[at]gmail[dot]com
42 മുട്ടം 04862-255022 9496045096 9496045097 muttomgramapanchayat[at]gmail[dot]com
43 ഇടവെട്ടി 04862-223809 9496045098 9496045099 edavettygramapanchayat[at]gmail[dot]com
44 കരിംകുന്നം 04862-242322 9496045100 9496045101 karimkunnamgramapanchayat[at]gmail[dot]com
45 മണക്കാട് 04862-202248 9496045102 9496045103 manakkadgp[at]gmail[dot]com
46 പുറപ്പുഴ 04862-273049 9496045104 9496045105 purapuzhagramapanchayat[at]gmail[dot]com
അഴുത ബ്ലോക്ക്
ക്ര.നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഇമെയിൽ
47 പെരുവന്താനം 04869-280330 9496045106 9496045107 peruvanthanamgp[at]yahoo[dot]co[dot]in
48 കുമിളി 04869-222035 9496045108 9496045109 kumilygp[at]gmail[dot]com
49 കൊക്കയാർ 04828-284148 9496045110 9496045111 secretarykokkayargp[at]gmail[dot]com
50 പീരുമേട് 04869-232038 9496045112 9496045113 gpsec.peermade[at]hotmail[dot]com
51 ഏലപ്പാറ 04869-242244 9496045114 9496045115 elapparagp[at]gmail[dot]com
52 വണ്ടിപ്പെരിയാർ 04869-252258 9496045116 9496045117 vandiperiyargp[at]gmail[dot]com

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ

ക്ര.നം. പഞ്ചായത്ത് ടെലിഫോണ് പ്രസിഡന്റ് റ്വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഇമെയിൽ
1 അടിമാലി 04864 – 222671 8281040155 8281040355 8281040555 bdoadimali[at]gmail[dot]com
2 ദേവികുളം 04865 – 264201 8281040157 8281040357 8281040557 bdodvklm[at]yahoo[dot]co[dot]in
3 നെടുങ്കണ്ടം 04868 – 232060 8281040161 8281040361 8281040561 bdondkm[at]gmail[dot]com
4 ഇളംദേശം 04862 – 276909 8281040158 8281040358 8281040558 bdoeldm[at]gmail[dot]com
5 ഇടുക്കി 04862 – 235290 8281040159 8281040359 8281040559 bdoidk[at]gmail[dot]com
6 കട്ടപ്പന 04868 – 272482 8281040160 8281040360 8281040560 bdoktp[at]yahoo[dot]com
7 തൊടുപുഴ 04862 – 222464 8281040162 8281040362 8281040562 bdothodupuzha[at]gmail[dot]com
8 അഴുത 04869 – 232059 8281040156 8281040356 8281040556 azhuthabdo[at]gmail[dot]com

നഗര തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ – നഗര സഭകൾ

ക്ര.നം. പേര് മൊബൈൽ ഇ-മെയിൽ
1 തൊടുപുഴ 04862 222711, 222712 munsectdpa[at]gmail[dot]com
2 കട്ടപ്പന 04868 272235 munsecktpna[at]gmail[dot]com