അടയ്ക്കുക

വിജ്ഞാപനം

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

വിജ്ഞാപനം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
2024 ലോക്‌സഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് – 48 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്-നിശബ്ദ കാലയളവ് ക്രമം 25/04/2024 കാണുക (89 KB)
തപാൽ വോട്ടിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങൾ – ഇടുക്കി 19/04/2024 കാണുക (590 KB)
കോട്ടെഷൻ (പന്തൽ) 03/04/2024 കാണുക (954 KB)
ഫോം 12D – തമിഴ് 13/03/2024 കാണുക (82 KB)
ഫോം 12D ഉദ്ധരണി 14/03/2024 കാണുക (216 KB)
വീഡിയോഗ്രാഫി ഉദ്ധരണി 14/03/2024 കാണുക (360 KB)