അടയ്ക്കുക

ശ്രീമതി ഷീബാ ജോർജ് ഐ എ എസ്

Smt .Sheeba George I A S

സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, കുയിലിമല, പൈനാവ്

ഇ-മെയില്‍ : dcidk[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ കളക്ടർ & ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്
ഫോണ്‍ : +919447032252
ഫാക്സ് നം. : 04862-233101
മുറിയുടെ നം. : രണ്ടാം നില