അടയ്ക്കുക

ഹോളി ഫാമിലി ഹോസ്പിറ്റൽ ,മുതലാക്കുടം

മുതലാക്കുടം ,തൊടുപുഴ ,ഇടുക്കി-685605

ഇ-മെയില്‍ : info[at]holyfamilyhospitals[dot]com
ഫോണ്‍ : 04862222231
വെബ്സൈറ്റ് : http://holyfamilyhospitals.com/
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രികൾ