അടയ്ക്കുക

സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ,മൂലമറ്റം

1st ഫ്ലോർ,തോട്ടുങ്കൽ ബിൽഡിംഗ്, മൂലമറ്റം -685589 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- CBIN0280965

ഇ-മെയില്‍ : bmcoch0965[at]centralbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04862252049
വെബ്സൈറ്റ് : https://www.centralbank.net.in/
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍