അടയ്ക്കുക

ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, ഇരട്ടയാർ

സെന്റ് . തോമസ് ചർച് ബിൽഡിംഗ്,ഇരട്ടയാർ പി .ഓ ,ഇരട്ടയാർ-685514 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ് -FDRL0001137

ഇ-മെയില്‍ : eyr[at]federalbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04868276006
വെബ്സൈറ്റ് : https://www.federalbank.co.in
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍