അടയ്ക്കുക

ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്, കട്ടപ്പന

കട്ടപ്പന പി.ഓ,ഇടുക്കി - 685508

ഇ-മെയില്‍ : gckattappana[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04868272347
വെബ്സൈറ്റ് : http://gckattappana.ac.in/
വിഭാഗം / തരം: കോളേജുകൾ