അടയ്ക്കുക

കേരളാ ഗവണ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, ഇടുക്കി

ഗവണ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, പൈനാവ് പി .ഓ ,ഇടുക്കി

ഇ-മെയില്‍ : info[at]gecidukki[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 04862232577
വെബ്സൈറ്റ് : http://www.gecidukki.ac.in
വിഭാഗം / തരം: എഞ്ചിനീയറിംഗ്