അടയ്ക്കുക

കാത്തോലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് ,വണ്ണപ്പുറം

കല്ലറക്കൽ ടവേഴ്സ് , നമ്പർ X/340/D, ഹൈ റേഞ്ച് ജംഗ്ഷൻ , വണ്ണപ്പുറം പി. ഓ - 685 607 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ് -CSBK0000193

ഇ-മെയില്‍ : vannapuram[at]csb[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04862245336
വെബ്സൈറ്റ് : https://www.csb.co.in
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍