അടയ്ക്കുക

അൽ അസർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്,തൊടുപുഴ

തൊടുപുഴ , ഏഴല്ലൂർ റോഡ് , ഇടുക്കി ഡിസ്‌ട്രിക്‌ട്, കുമാരമംഗലം , കേരളം - 685608

ഇ-മെയില്‍ : info[at]aamc[dot]org[dot]in
ഫോണ്‍ : 0486222300
വെബ്സൈറ്റ് : https://www.aamc.org.in/
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രികൾ