അടയ്ക്കുക

കോളേജുകൾ

ഗവണ്മെന്റ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ്,മുട്ടം

ഗവണ്മെന്റ് പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ്,മുട്ടം പി .ഓ,തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി -685587

ഇ-മെയില്‍ : info[at]gptcmuttom[dot]in
ഫോണ്‍ : 04862255083
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://gptcmuttom.in/
വിഭാഗം / തരം: കോളേജുകൾ

ന്യൂമാൻസ് കോളേജ് ,തൊടുപുഴ

തൊടുപുഴ പി .ഓ , ഇടുക്കി - 685585

ഇ-മെയില്‍ : principal[at]newmancollege[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 04862222686
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://newmancollege.ac.in/
വിഭാഗം / തരം: കോളേജുകൾ

പാവനാത്മ കോളേജ്

പാവനാത്മ കോളേജ് ,മുരിക്കാശേരി പി.ഓ ,ഇടുക്കി , കേരളം - 685604

ഇ-മെയില്‍ : pavanatmacollegem[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04868263235
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.pavanatmacollege.org
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

മരിയൻ കോളേജ്, കുട്ടിക്കാനം

കുട്ടിക്കാനം പി .ഓ ,പീരുമേട് ,ഇടുക്കി

ഇ-മെയില്‍ : mariancollege[at]mariancollege[dot]org
ഫോണ്‍ : 04869232203
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.mariancollege.org
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്

മോഡൽ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ്,പൈനാവ്

പൈനാവ് പി.ഓ ,ഇടുക്കി - 685 603

ഇ-മെയില്‍ : mptpainavu[at]ihrd[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 048622322460
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.mptpainavu.ihrd.ac.in
വിഭാഗം / തരം: കോളേജുകൾ
Pincode: 685603

ദിശ

സെന്റ്.ജോസഫ്‌സ് കോളേജ്,മൂലമറ്റം

അറക്കുളം പി .ഓ, ഇടുക്കി-685591

ഇ-മെയില്‍ : mail[at]stjosephscollegemoolamattom[dot]org
ഫോണ്‍ : 04862252043
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.stjosephscollegemoolamattom.org/
വിഭാഗം / തരം: കോളേജുകൾ