അടയ്ക്കുക

ആശുപത്രികൾ

അർച്ചന ഹോസ്പിറ്റൽ ,തൊടുപുഴ

മുവാറ്റുപുഴ റോഡ്,തൊടുപുഴ പി .ഓ ,ഇടുക്കി -685584

ഫോണ്‍ : 04862222824
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.archanahospital.co.in/
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രികൾ

അൽ അസർ മെഡിക്കൽ കോളേജ്,തൊടുപുഴ

തൊടുപുഴ , ഏഴല്ലൂർ റോഡ് , ഇടുക്കി ഡിസ്‌ട്രിക്‌ട്, കുമാരമംഗലം , കേരളം - 685608

ഇ-മെയില്‍ : info[at]aamc[dot]org[dot]in
ഫോണ്‍ : 0486222300
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.aamc.org.in/
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രികൾ

ചാഴികാട്ടു ആശുപത്രി ,തൊടുപുഴ

റിവർ വ്യൂ റോഡ് , തൊടുപുഴ , കേരളം -685584

ഇ-മെയില്‍ : hr[at]chazikattuhospital[dot]com
ഫോണ്‍ : 04862250250
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.chazhikattuhospital.com
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രികൾ

ജില്ലാ ആയുർവേദ ആശുപത്രി,ഇടുക്കി

പാറേമാവ് , ഇടുക്കി കോളനി പി.ഓ , ഇടുക്കി -685602

ഫോണ്‍ : 048262232420
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രി

മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ

മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, നെടുങ്കണ്ടം ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം , നെടുങ്കണ്ടം .P.O. 685553, ഇടുക്കി

ഫോണ്‍ : 04868232056
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://medicaltrust.in/
Pincode: 685553

മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ,അടിമാലി

കല്ലാർകുട്ടി റോഡ് , നാസറെത് ഹിൽസ് ,അടിമാലി -685561

ഫോണ്‍ : 04864225501
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രികൾ

സെൻറ് ജോൺ’സ് ഹോസ്പിറ്റൽ കട്ടപ്പന

സെൻറ് ജോൺ'സ് ഹോസ്പിറ്റൽ കട്ടപ്പന

ഇ-മെയില്‍ : mail[at]stjohns[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04868272230
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://www.stjohns.co.in
വിഭാഗം / തരം: ഹോസ്പിറ്റൽ

ഹോളി ഫാമിലി ഹോസ്പിറ്റൽ ,മുതലാക്കുടം

മുതലാക്കുടം ,തൊടുപുഴ ,ഇടുക്കി-685605

ഇ-മെയില്‍ : info[at]holyfamilyhospitals[dot]com
ഫോണ്‍ : 04862222231
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : http://holyfamilyhospitals.com/
വിഭാഗം / തരം: ആശുപത്രികൾ