അടയ്ക്കുക

രേഖകള്‍

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
കണ്ടെയിന്മെന്റ് മേഖല 08/09/2020 കാണുക (1 MB)
കണ്ടൈന്മെന്റ് മേഖല ഒഴിവാക്കൽ 07/09/2020 കാണുക (568 KB)
കണ്ടെയിന്മെന്റ് മേഖല 05/09/2020 കാണുക (846 KB)
വാഴത്തോപ്പ് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ -വാർഡ് 10 27/07/2020 കാണുക (642 KB)
കണ്ടെയ്‌ൻമെൻറ് മേഖലകൾ 26/07/2020 കാണുക (852 KB)
കണ്ടെയ്‌ൻമെൻറ് മേഖല – രാജാക്കാട് 18/07/2020 കാണുക (377 KB)
ഓറഞ്ച് ബുക്ക് – ദുരന്ത നിവാരണം -2020 25/05/2020 കാണുക (4 MB)
സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠന റിപ്പോർട്ട് അന്തിമ രേഖ – മാരിയിൽ കലുങ്ക് പാലത്തിന്റ്റെ അനുബന്ധ റോഡ് നിര്മാണത്തിനുവേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 22/01/2020 കാണുക (1 MB)
സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠന റിപ്പോർട്ട് കരട് രേഖ – മാരിയിൽ കലുങ്ക് പാലത്തിന്റ്റെ അനുബന്ധ റോഡ് നിര്മാണത്തിനുവേണ്ടി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ 10/08/2019 കാണുക (2 MB)
പൗരാവകാശ രേഖ സിവിൽ സപ്ലൈസ് 30/04/2018 കാണുക (218 KB)