അടയ്ക്കുക

ദുരന്ത നിവാരണം

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

ദുരന്ത നിവാരണം
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
റെഡ് അലേർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : നിർദ്ദേശങ്ങൾ – 14 മെയ് 2022 14/05/2022 കാണുക (126 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് – 13-04-20222 13/04/2022 കാണുക (2 MB)
സൂര്യഘാതം ഒഴിവാക്കാൻ സ്വികരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ 14/03/2022 കാണുക (150 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് – ചെറുതോണി ഡാം : നിർദ്ദേശങ്ങൾ 07/12/2021 കാണുക (420 KB)
ചെറുതോണി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ -07 ഡിസംബർ 2021 07/12/2021 കാണുക (748 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട്-ഇടുക്കി ജില്ല : നിർദ്ദേശങ്ങൾ 28-11-2021 21/11/2021 കാണുക (631 KB)
യെലോ അലർട്ട്-ഇടുക്കി ജില്ല : നിർദ്ദേശങ്ങൾ 25/11/2021 കാണുക (643 KB)
പൊന്മുടി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ – 24 നവംബർ 2021 24/11/2021 കാണുക (342 KB)
ചെറുതോണി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ -20 നവംബർ 2021 20/11/2021 കാണുക (123 KB)
റെഡ് അലേർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : നിർദ്ദേശങ്ങൾ – 14 നവംബർ 2021 14/11/2021 കാണുക (954 KB)