അടയ്ക്കുക

വില്ലേജ് ഓഫീസർ വട്ടവട

ഇ-മെയില്‍ : vo-vattavada[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : വില്ലേജ് ഓഫീസർ വട്ടവട
മൊബൈൽ നമ്പർ : 8547613112
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04865-214177