അടയ്ക്കുക

വില്ലേജ് ഓഫീസർ കാരിക്കോട്

ഇ-മെയില്‍ : vo-karikkode[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : വില്ലേജ് ഓഫീസർ കാരിക്കോട്
മൊബൈൽ നമ്പർ : 8547612804
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-222848