അടയ്ക്കുക

വില്ലേജ് ഓഫീസർ കഞ്ഞിക്കുഴി

ഇ-മെയില്‍ : vo-kanjikuzhy[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : വില്ലേജ് ഓഫീസർ കഞ്ഞിക്കുഴി
മൊബൈൽ നമ്പർ : 8547612820
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-239582