അടയ്ക്കുക

പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നെടുങ്കണ്ടം

ഇ-മെയില്‍ : shondkndmsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നെടുങ്കണ്ടം
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9497980380
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04868-232045