അടയ്ക്കുക

ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് കട്ടപ്പന

ഇ-മെയില്‍ : dyspktpnidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് കട്ടപ്പന
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9497990058
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04868-272978