അടയ്ക്കുക

ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി

ഇ-മെയില്‍ : spidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9497996981
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-233006