അടയ്ക്കുക

റവന്യൂ

ഭരണപരമായ സൗകര്യത്തിനായി ജില്ലയെ ഇടുക്കി, ദേവികുളം എന്നീ രണ്ടു റവന്യൂ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്കു താഴെയായി അഞ്ചു താലൂക്ക് ഓഫീസുകളും 67 വില്ലേജുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ജില്ലാ ഭരണകൂടം
ഉദ്യോഗപ്പേര് ടെലിഫോൺ മൊബൈൽ ഇമെയിൽ
ജില്ലാ കളക്ടർ 04862-233101 9447032252 dcidk[dot]ker[at][dot]in
അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് (എ ഡി എം) 04862-233056 9446303036 admidk[dot]ker[at]nic[dot]in
കളക്ടറേറ്റ് 04862-232242 04862-232303 idkcoll[dot]rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ,ദേവികുളം 04865-264222 9447026452 rdo[dot]devikulam[at]kerala[dot]gov[dot]in
റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ, ഇടുക്കി 04862-232231 9447184231 rdo[dot]idukki[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റ് &
ഭൂപരിഷ്കരണം)
04862-232366 8547610065 lridk[dot]ker[at]nic[dot]in
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (റവാന്യൂ റിക്കവറി ) 04862-232366 8547610063 rridk[dot]ker[at]nic[dot]in
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (തിരഞ്ഞെടുപ്പ്) 04862-233037 8547610064 edcidk[dot]ker[at]nic[dot]in
സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (എൽ.എ) മൂന്നാർ 04862-232242 8547610068 ലഭ്യമല്ല
താലൂക്കുകൾ
ക്ര.നം. താലൂക്കുകളുടെ പേര് ഫോൺ മൊബൈൽ ഇമെയിൽ വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം
1 ദേവികുളം 04865 264 231 9447026414 tlkdvm[dot]ker[at]nic[dot]in 13
2 തൊടുപുഴ 04862 222 503 8547612801 tlktdp[dot]ker[at]nic[dot]in 17
3 ഉടുമ്പൻചോല 04868 232 050 9447023809 tlkudm[dot]ker[at]nic[dot]in 18
4 പീരുമേട് 04869 232 077 9447023597 tlkpmd[dot]ker[at]nic[dot]in 10
5 ഇടുക്കി 04862 235 361 8547618434 tlkidk[dot]rev-ker[at]nic[dot]in 9

വില്ലേജുകൾ

ദേവികുളം താലൂക്ക്
ക്ര.നം. പേര് ഫോൺ മൊബൈൽ ഇമെയിൽ
1 ആനവരട്ടി 04864-279030 8547613106 vo-anaveratty[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
2 കണ്ണൻ ദേവൻ ഹിൽസ് 04865-264376 8547613107 vo-kannandevanhills[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
3 കാന്തല്ലൂർ 04865-246398 8547613110 vo-kanthalloor[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
4 കീഴാന്തൂർ 04865-264045 8547613109 vo-keezhanthoor[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
5 കൊട്ടാകൊമ്പൂർ 04865-214178 8547613111 vo-kottakomboor[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
6 കുഞ്ചിത്തണ്ണി 04865-263124 8547613105 vo-kunjithanny[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
7 മാങ്കുളം ലഭ്യമല്ല 8547613113 vo-mankulam[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
8 മന്നാംകണ്ടം 04864-222552 8547613102 vo-mannamkandam[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
9 മറയൂർ 04865-252240 8547613108 vo-marayoor[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
10 പള്ളിവാസൽ 04865-263212 8547613104 vo-pallivasal[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
11 വട്ടവട 04865-214177 8547613112 vo-vattavada[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
12 വെള്ളത്തൂവൽ 04864-276201 8547613104 vo-vellathooval[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
12 മൂന്നാർ ലഭ്യമല്ല 8547618436 ല vo-munnar[dot]rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
തൊടുപുഴ താലൂക്ക്
ക്ര.നം. പേര് ഫോൺ മൊബൈൽ ഇമെയിൽ
1 ആലക്കോട് 04862-277855 8547612805 vo-alakkode[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
2 അറക്കുളം 04862-253388 8547612818 vo-arakkulam[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
3 ഇലപ്പള്ളി 04862-288092 8547612819 vo-elappally[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
4 കരിക്കോട് 04862-222848 8547612804 vo-karikkode[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
5 കരിമണ്ണൂർ 04862-263443 8547612810 vo-karimannoor[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
6 കരിങ്കുന്നം 04862-243980 8547612808 vo-karimkunnam[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
7 കൊടിക്കുളം 04862-264952 8547612814 vo-kodikkulam[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
8 കുടയത്തൂർ 04862-257220 8547612815 vo-kudayathoor[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
9 കുമാരമംഗലം 04862-200833 8547612806 vo-kumaramangalam[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
10 മണക്കാട് 04862-202313 8547612807 vo-manakkad[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
11 മുട്ടം 04862-257210 8547612803 vo-muttom[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
12 നെയ്യശ്ശേരി 04862-263870 8547612812 vo-neyyasserry[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
13 പുറപ്പുഴ 04862-274482 8547612809 vo-purappuzha[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
14 തൊടുപുഴ 04862-222098 8547612802 vo-thodupuzha[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
15 ഉടുമ്പന്നൂർ 04862-270550 8547612811 vo-udumbannoor[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
16 വണ്ണപ്പുറം 04862-246500 8547612813 vo-vannappuram[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
17 വെള്ളിയാമറ്റം 04862-277863 8547612816 vo-velliyamattam[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്ക്
ക്ര.നം. പേര് ഫോൺ മൊബൈൽ ഇമെയിൽ
1 അണക്കര 04868-288339 8547613224 vo-anakkaras[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
2 ആനവിലാസം 04869-263491 8547613223 vo-anavilasom[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
3 ചക്കുപള്ളം 04868-283011 8547613218 vo-chakkupallam[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
4 ചതുരങ്കപ്പാറ 04868-237866 8547613216 vo-chathurangappara[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
5 ചിന്നക്കനാൽ 04865-249628 8547613203 vo-chinnakanal[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
6 കൽക്കൂന്തൽ 04868-232082 8547613211 vo-kalkoonthal[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
7 കാന്തിപ്പാറ 04868-244022 8547613214 vo-kanthippara[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
8 കരുണാപുരം 04868-221944 8547613222 vo-karunapuram[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
9 പാമ്പാടുംപാറ 04868-221937 8547613220 vo-pampadumpara[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
10 പാറത്തോട് 04868-232025 8547613212 vo-parathode[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
11 പൂപ്പാറ 04868-247183 8547613206 vo-pooppara[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
12 ബൈസൺവാലി 04865-265066 8547613208 vo-bysonvalley[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
13 രാജാക്കാട് 04868-241084 8547613204 vo-rajakkad[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
14 രാജകുമാരി 04868-244021 8547613207 vo-rajakumary[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
15 ശാന്തൻപാറ 04868-247182 8547613202 vo-santhanpara[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
16 ഉടുമ്പൻചോല 04868-237865 8547613213 vo-udumbanchola[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
17 വണ്ടൻമേട് 04868-288335 8547613219 vo-vandenmedu[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
18 ഇരട്ടയാർ 04868-276443 8547618438 voidk.erattayar[at]kerala.gov.in
പീരുമേട് താലൂക്ക്
ക്ര.നം. പേര് ഫോൺ മൊബൈൽ ഇമെയിൽ
1 ഏലപ്പാറ 04869-242897 8547612905 vo-elappara[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
2 കൊക്കയാർ 04828-284404 8547612903 vo-kokkayar[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
3 കുമിളി 04869-224252 8547612911 vo-kumily[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
4 മഞ്ചുമല 04869-253362 8547612910 vo-manchumala[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
5 മ്ലപ്പര 04828-281008 8547612908 vo-mlappara[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
6 >പീരുമേട് 04869-232765 8547612907 vo-peermade[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
7 പെരിയാർ 04869-224243 8547612909 vo-periyar[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
8 പെരുവന്താനം 04869-280970 8547612902 vo-peruvanthanam[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
9 ഉപ്പുതറ 04869-244756 8547612906 vo-upputhara[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
10 വാഗമൺ 04869-248432 8547612904 vo-vagamon[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
ഇടുക്കി താലൂക്ക്
ക്ര.നം. പേര് ഫോൺ മൊബൈൽ ഇമെയിൽ
1 ഇടുക്കി 04862-232393 8547612817 vo-idukki[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
2 കഞ്ഞിക്കുഴി 04862-239582 8547612820 vo-kanjikuzhy[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
3 കട്ടപ്പന 04868-273300 8547613221 vo-kattappana[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
4 ഉപ്പുതോട് 04862-230888 8547613210 vo-upputhode[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
5 കാഞ്ചിയാർ 04868-271472 8547618453 voidk.kanchiyar[at]kerala.gov.in
6 തങ്കമണി 04868-275293 8547613215 vo-thankamony[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
7 വാത്തികുടി 04868-260302 8547613209 vo-vathikudy[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
8 കൊന്നത്തടി 04868-262902 8547613205 vo-konnathady[dot]rev-ker[at]nic[dot]in
9 അയ്യപ്പൻകോവിൽ 04869-244524 8547613217 vo-ayyappancoil[dot]rev-ker[at]nic[dot]in