അടയ്ക്കുക

രേഖകള്‍

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഫോം 12 ഡി – PwD, 85+ വോട്ടർമാർക്കുള്ള പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സൗകര്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷ 11/03/2024 കാണുക (44 KB)
മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി-സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം-കരട് റിപ്പോർട്ട് 25/01/2024 കാണുക (2 MB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 05 ജനുവരി 2024 05/01/2024 കാണുക (112 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 18 ഡിസംബർ 2023 18/12/2023 കാണുക (114 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 17 ഡിസംബർ 2023 16/12/2023 കാണുക (112 KB)
മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി-സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം-4(1) ഭേദഗതി വരുത്തിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് 28/11/2023 കാണുക (83 KB)
മാങ്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി-സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം-4(1) നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് 28/11/2023 കാണുക (80 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 21-11-2023 മുതൽ 23-11-2023 വരെ 21/11/2023 കാണുക (112 KB)
പൊൻമുടി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ – 05 നവംബർ 2023, 9.00 AM 05/11/2023 കാണുക (77 KB)
ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ഇടുക്കി ജില്ല : മുൻകരുതൽ – 05 നവംബർ 2023 05/11/2023 കാണുക (96 KB)