അടയ്ക്കുക

രേഖകള്‍

Filter Document category wise

ഫിൽറ്റർ

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി View / Download
ഓറഞ്ച് അലർട്ട്-ഇടുക്കി ജില്ല : നിർദ്ദേശങ്ങൾ 30/10/2021 കാണുക (3 MB)
ഇടുക്കി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ – മുന്നറിയിപ്പ്‌ 29-10-2021 29/10/2021 കാണുക (4 MB)
ഇടുക്കി ഡാം ഷട്ടർ തുറക്കൽ – ഉത്തരവ് 28-10-2021 28/10/2021 കാണുക (3 MB)
ചെറുതോണി ഡാം ഷട്ടർ അടയ്ക്കൽ – ഉത്തരവ് 27/10/2021 കാണുക (1 MB)
കണ്ടെയിന്മെന്റ് മേഖല- 23 ഒക്ടോബർ 2021 23/10/2021 കാണുക (3 MB)
ഇടുക്കി ഡാം ഷട്ടറുകൾ അടയ്ക്കൽ – ഉത്തരവ് 22/10/2021 കാണുക (1 MB)
റെഡ് അലേർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ്‌ – ഇടുക്കി ഡാം 21/10/2021 കാണുക (2 MB)
കണ്ടെയിന്മെന്റ് മേഖല- 20 ഒക്ടോബർ 2021 20/10/2021 കാണുക (2 MB)
ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് – വകുപ്പ്തല നിർദ്ദേശങ്ങൾ 19/10/2021 കാണുക (2 MB)
ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ്‌ 19/10/2021 കാണുക (4 MB)