അടയ്ക്കുക

പോലീസ്

ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്
 ഓഫീസ് ടെലിഫോൺ ഇമെയിൽ
ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസ് 04862 232354 dpoidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
സബ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസുകൾ
 ഓഫീസ് ടെലിഫോൺ ഇമെയിൽ
തൊടുപുഴ 0486-2227472 dysptdzaidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കട്ടപ്പന 04868-272978 dyspktpnidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
മൂന്നാർ 0486-5230382 dyspmnridk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ
 ഓഫീസ് ടെലിഫോൺ ഇമെയിൽ
അടിമാലി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04864 222145 shoadlyidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കമ്പംമേട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04868 279250 shocbmntpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ദേവിക്കുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04865 264225 shodvkmpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഇടുക്കി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04868 235229 shoidkpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കാളിയാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04862 245334 shoklridk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കാഞ്ഞാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04862 252034 shokanjrpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കഞ്ഞിക്കുഴി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04862 238200 shoknjkypsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കരിമണൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 0485 2552278 shokrmlidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കരിമണ്ണൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04862 262434 shokmnrpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കരിംകുന്നം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 24862 242336 shokmknmpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കട്ടപ്പന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04868 272263 shoktpnpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കുളമാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04862 259904 shokulmvpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കുമിളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04869 222049 shokumlypsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
മറയൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04865-252210 shomryrpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
മൂന്നാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04865- 230321 shomnrpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
മുല്ലപ്പെരിയാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 9446866255, 9447580630 shomullaperyrpsidk-ker[at]kerala[dot]gov[dot]in
മുരിക്കാശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04868-263250 shomriksryidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
മുട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04862 257777 shomuttompsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04868 232045 shondkndmsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
പീരുമേട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04869 232085 shopermdpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
പെരുവന്താനം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04869 280347 shopvnmpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
രാജാക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04868 242325 shorjkdpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ശാന്തൻപാറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04868 247211 shostnprapsid[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
തൊടുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04862 – 222494 shotdzapsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
തങ്കമണി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04868 275600 shothankamonypsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉപ്പുതറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04869 244315 shouptridk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
വാഗമൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04869-248250 shovagamonidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
വണ്ടന്മേട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04868 277050 shovnmdpsidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
വണ്ടിപ്പെരിയാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04869-252244 shovndpryridk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
വെള്ളത്തുവാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ 04864 276254 shoveltvalidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഭരണകൂടം
ഓഫീസ് ടെലിഫോൺ ഇമെയിൽ
മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റോറുകൾ 04862 232306 mtidukki@gmail.com
പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ
 ഓഫീസ് ടെലിഫോൺ ഇമെയിൽ
ജില്ലാ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ 04862 232354 dyspadminidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ജില്ലാ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് 04862 232356, 04862 232319 dyspidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in,
ജില്ലാ ക്രൈം റെക്കോർഡ്‌സ് ബ്യൂറോ 04862 232354 dyspdcrbidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ജില്ലാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് 04862 233233 dyspcdidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
നാർക്കോട്ടിക്ക് സെൽ 04862-232234 dyspnrctcidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
സായുധ റിസർവ്വ് യൂണിറ്റ് 04862 232343 ac1aridk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in , ac2aridk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
വനിതാ സെൽ 04862 236600 ciwmncelidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
കണ്ട്രോൾ റൂം – തൊടുപുഴ 04862 221100 ലഭ്യമല്ല
വനിതാ ഹെല്പ് ലൈൻ 1091 ലഭ്യമല്ല
സൈബർ സെൽ 9497976003 cbrcelidk[dot]pol@kerala[dot]gov[dot]in
പാസ്പോർട്ട് സെൽ 04862 232203 ലഭ്യമല്ല
ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലഭ്യമല്ല ipteleidk@kerala[dot]gov[dot]in