അടയ്ക്കുക

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം

ഈ വെബ്സൈറ്റ് രൂപകല്പന ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക്സ് സെന്ററും, പരിപാലിക്കുന്നതും നില നിർത്തുന്നതും ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആണ്.

ഈ വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണങ്ങൾക്കും സംശയ നിവാരണങ്ങൾക്കും വെബ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മാനേജരെ dcidk[dot]ker[at]nic[dot]in എന്ന വിലാസത്തില്‍ സമീപിക്കാം.

ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നിർദേശങ്ങൾ , രൂപകൽപന അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ഫീഡ്ബാക്ക് വിഭാഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

താഴെ പറയുന്ന വിലാസത്തിലും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം:

വെബ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ മാനേജര്‍,
കളക്ടറേറ്റ് ഇടുക്കി,
കുയിലിമല,
പൈനാവ് പി.ഒ, ഇടുക്കി,
കേരളം , പിൻ – 685 603
dcidk[dot]ker[at]nic[dot]in
04862-233103, 04862-232242