അടയ്ക്കുക

ആര് ആരാണ്

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

ഫിൽറ്റർ

പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ വിലാസം ഫോണ്‍ ഫാക്സ്
Smt .Sheeba George I A S ശ്രീമതി ഷീബാ ജോർജ് ഐ എ എസ്ജില്ലാ കളക്ടർ & ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്dcidk[dot]ker[at]nic[dot]inസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, കുയിലിമല, പൈനാവ്+91944703225204862-233101
Sri. Karuppasamy.R IPS ശ്രീ. കറുപ്പസാമി.ആർ. ഐ പി എസ്ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിspidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]inസിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കുയിലിമല, പൈനാവ് പോസ്റ്റ്, ഇടുക്കി949799698104862-233006
Arjun Pandian IAS ശ്രീ. അർജ്ജുൻ പാണ്ട്യൻ. ഐ എ എസ്ജില്ല വികസന കമ്മിഷണർddcidukki[at]gmail[dot]comഓഫീസ് ജില്ല വികസന കമ്മിഷണർ, ജില്ല പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, കുയിലിമല, പൈനാവ്+918547615005