അടയ്ക്കുക

സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, കുമിളി

ഒറ്റപ്ലാക്കൽ ബിൽഡിംഗ്, കെ .കെ . റോഡ് , കുമിളി ,ഇടുക്കി -68550 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- CBIN0281339

ഇ-മെയില്‍ : bmcoch1339[at]centralbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04869222053
വെബ്സൈറ്റ് : https://www.centralbank.net.in/
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍