അടയ്ക്കുക

ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, അടിമാലി

മാറിയ കോംപ്ലക്സ് , എൻ എഛ് 49, അടിമാലി , ഇടുക്കി -685561 ; ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ് - FDRL0001364

ഇ-മെയില്‍ : ady[at]federalbank[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04864222289
വെബ്സൈറ്റ് : https://www.federalbank.co.in
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍