അടയ്ക്കുക

പാവനാത്മ കോളേജ്

പാവനാത്മ കോളേജ് ,മുരിക്കാശേരി പി.ഓ ,ഇടുക്കി , കേരളം - 685604

ഇ-മെയില്‍ : pavanatmacollegem[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04868263235
വെബ്സൈറ്റ് : https://www.pavanatmacollege.org
വിഭാഗം / തരം: കോളേജ്