അടയ്ക്കുക

കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡു സയൻസ് , മറയൂർ

അഞ്ചുനാട്,സഹായഗിരി പി .ഓ ,കാന്തല്ലൂർ ,മറയൂർ , ഇടുക്കി - 685620

ഇ-മെയില്‍ : casmarayoor[at]ihrd[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 04868253010
വെബ്സൈറ്റ് : http://ihrd.ac.in/index.php/colleges-of-applied-science
വിഭാഗം / തരം: കോളേജുകൾ