അടയ്ക്കുക

ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്,തൊടുപുഴ

ചരലിൽ കോംപ്ലക്സ്,പാല റോഡ് ,തൊടുപുഴ - 685584 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- ICIC0000744

ഇ-മെയില്‍ : mathew[dot]sony[at]icicibank[dot]com
ഫോണ്‍ : 04862225041
വെബ്സൈറ്റ് : https://www.icicibank.com
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍