അടയ്ക്കുക

സ്കൂളുകള്‍

ഓശ്ശനം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, കട്ടപ്പന

ഓശ്ശനം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, കട്ടപ്പന പി .ഓ ,കട്ടപ്പന

ഇ-മെയില്‍ : ossanamhss[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04868272572
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂളുകള്‍

കേന്ദ്രിയ വിദ്യാലയ , ഇടുക്കി

കുയിലിമല, പൈനാവ് പി .ഓ, ഇടുക്കി , കേരളം -685603

ഇ-മെയില്‍ : kvidukki[at]yahoo[dot]in
ഫോണ്‍ : 04862232205
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://kvidukki.nic.in/
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂളുകള്‍

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, മുട്ടം

ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ, മുട്ടം , തൊടുപുഴ , ഇടുക്കി

ഇ-മെയില്‍ : thssthodupuzha[at]ihrd[dot]ac[dot]in
ഫോണ്‍ : 04869255755
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ

സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ , കട്ടപ്പന

സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ,കട്ടപ്പന , ഇടുക്കി

ഇ-മെയില്‍ : sghsskattappana[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04868250085
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ

സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ,വാഴത്തോപ്പ്

സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ വാഴത്തോപ്പ് ,ഇടുക്കി

ഇ-മെയില്‍ : stgeorge6023[at]gmail[dot]com
ഫോണ്‍ : 04862235544
വിഭാഗം / തരം: സ്കൂൾ