അടയ്ക്കുക

ബാങ്കുകള്‍

എഛ്.ഡി എഫ് .സി ബാങ്ക്,തൊടുപുഴ

വെങ്ങല്ലൂർ,കണ്ടറിക്കൽ ഒലിവർ കാസ്റ്റിൽ, മുവാറ്റുപുഴ റോഡ് വെങ്ങല്ലൂർ ,തൊടുപുഴ -685584 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- HDFC0001302

ഇ-മെയില്‍ : Fahim[dot]Raoof[at]hdfcbank[dot]com
ഫോണ്‍ : 04862223560
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.hdfcbank.com
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

എഛ്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക്,കട്ടപ്പന

മഡെയ്‌റ റെസിഡൻസി , ഡോർ നമ്പർ 5/248/A1, ഇരട്ടയാർ റോഡ് ,കട്ടപ്പന ,ഇടുക്കി - 685508 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- HDFC0004681

ഇ-മെയില്‍ : jino[dot]kurian[at]hdfcbank[dot]com
ഫോണ്‍ : 04868272747
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.hdfcbank.com
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

ഐ.ഡി.ബി.ഐ ബാങ്ക്,അടിമാലി

വലിയപറമ്പിൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ,അടിമാലി പി.ഓ, അടിമാലി - 685561 ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് -IBKL0001433

ഇ-മെയില്‍ : lijo[dot]john[at]idbi[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04864223004
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.idbi.com
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

ഐ.ഡി.ബി.ഐ ബാങ്ക്,തൊടുപുഴ

താഴത്തെപ്പറമ്പിൽ കോംപ്ലക്സ്,രാമമംഗലം -തൊടുപുഴ ബൈപാസ് റോഡ്, മണക്കാട് റോഡ് , തൊടുപുഴ -685584 ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് - IBKL0001028

ഇ-മെയില്‍ : rbsaravanan[at]idbi[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 9287292700
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.idbi.com
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക് ,അടിമാലി

ശ്രീരാഗം ബിൽഡിംഗ് ,അടിമാലി പി.ഓ , ഇടുക്കി- 685561 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- ICIC0002652

ഇ-മെയില്‍ : basil[dot]paul[at]icicibank[dot]com
ഫോണ്‍ : 04868222710
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.icicibank.com
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്,കട്ടപ്പന

പടിക്കര കോംപ്ലക്സ്,ഗുരുമന്ദിരം റോഡ്,കട്ടപ്പന - 685508 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- ICIC0000523

ഇ-മെയില്‍ : jinu[dot]manuel[at]icicibank[dot]com
ഫോണ്‍ : 04868252384
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.icicibank.com
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ ബാങ്ക്,തൊടുപുഴ

ചരലിൽ കോംപ്ലക്സ്,പാല റോഡ് ,തൊടുപുഴ - 685584 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- ICIC0000744

ഇ-മെയില്‍ : mathew[dot]sony[at]icicibank[dot]com
ഫോണ്‍ : 04862225041
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.icicibank.com
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

ഓറിയന്റൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കോമേഴ്‌സ്,തൊടുപുഴ

പുളിമൂട്ടിൽ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്,ബിസ്മി ഹോം അപ്ലൈയൻസസ് (എതിർവശം ), പാല റോഡ് , തൊടുപുഴ -685584 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ്- ORBC0102041

ഇ-മെയില്‍ : bm2041[at]obc[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04862260116
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.obcindia.co.in
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

കാത്തോലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് ,വണ്ണപ്പുറം

കല്ലറക്കൽ ടവേഴ്സ് , നമ്പർ X/340/D, ഹൈ റേഞ്ച് ജംഗ്ഷൻ , വണ്ണപ്പുറം പി. ഓ - 685 607 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ് -CSBK0000193

ഇ-മെയില്‍ : vannapuram[at]csb[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04862245336
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.csb.co.in
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍

കാത്തോലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക്,തൊടുപുഴ

ജ്യോതി സൂപ്പർ ബസാർ, പി .ബി . നമ്പർ .19 ,തൊടുപുഴ , ഇടുക്കി -685584 ഐ.എഫ്.എസ്.സി കോഡ് -CSBK0000176

ഇ-മെയില്‍ : thodupuzha[at]csb[dot]co[dot]in
ഫോണ്‍ : 04862223376
വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് : https://www.csb.co.in
വിഭാഗം / തരം: ബാങ്കുകള്‍