അടയ്ക്കുക

ജനപ്രതിനിധികൾ

പാർലമെന്റ് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ അംഗങ്ങൾ
പേര് മണ്ഡലം ഇ-മെയിൽ വിലാസം ഫോൺ നമ്പർ ഫോട്ടോ
ശ്രീ (അഡ്വ.) ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ഇടുക്കി deankuriakosemp[AT]gmail[DOT]com 9447877369 ശ്രീ (അഡ്വ.) ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്
നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലെ അംഗങ്ങൾ
പേര് മണ്ഡലം ഇ-മെയിൽ വിലാസം ഫോൺ നമ്പർ ഫോട്ടോ
ശ്രീ എം. എം. മാണി ഉടുമ്പൻചോല
(വൈദ്യുത മന്ത്രി)
udumbanchola-mla@niyamasabha[dot]nic[dot]in 9447512082 ഉടുമ്പൻചോല എം എൽ എ - എം എം മണി
ശ്രീ എസ്. രാജേന്ദ്രൻ ദേവികുളം (പട്ടികജാതി) devikulam-mla@niyamasabha[dot]nic[dot]in 9447051410 ദേവികുളം എംഎൽഎ - ശ്രീ. രാജേന്ദ്രൻ
ശ്രീ പി ആർ ജെ ജോസഫ് തൊടുപുഴ thodupuzha-mla@niyamasabha[dot]nic[dot]in 9495766600 തൊടുപുഴ എംഎൽഎ - ഷീ. പി ജെ ജോസഫ്
ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഇടുക്കി idukki-mla@niyamasabha[dot]nic[dot]in 9447021314 ഇടുക്കി എംഎൽഎ - ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ
ശ്രീമതി. ഇ എസ്. ബിജിമോൾ പീരുമേട് peerumade-mla@niyamasabha[dot]nic[dot]in 9446225273 പീരുമേട് എംഎൽഎ - ശ്രീമതി. ഇ എസ്. ബിജിമോൾ
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്
പേര് മണ്ഡലം ഇ-മെയിൽ വിലാസം ഫോൺ നമ്പർ ഫോട്ടോ
കുമാരി കൊച്ചുത്രേസ്യാ പൗലോസ് ഇടുക്കി dptidk@gmail[dot]com 9495878233 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചുത്രെസ്യ പൗലോസ്

 

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ