അടയ്ക്കുക

കളക്ടറുടെ പ്രൊഫൈൽ

H Dineshan I A S

ശ്രീ. എച്ച് ദിനേശൻ കെ.ഐ എ എസ് (കളക്ടർ & ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് )
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ
എംകോം ഫിനാൻസ്
സർവീസ് ഡീറ്റെയിൽസ്
എഡിഎം കാസർഗോഡ്.
എഡിഎം കണ്ണൂർ.
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പാലക്കാട്.
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കണ്ണൂർ.
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കാസർഗോഡ്.
ഡയറക്ടർ പോർട്ട് വകുപ്പ്.
ഡയറക്ടർ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്.
ബന്ധപ്പെടുക
ജില്ലാ കളക്ടർ, കുയിലിമല, പിനാവ് പി.ഒ, ഇടുക്കി, കേരളം , പിൻ – 685 603
ഇമെയിൽ : dcidk.ker[at]nic.in
ടെലിഫോൺ (ഓഫീസ്): 04862-233103
ടെലിഫോൺ (താമസസ്ഥലം): 04862-233001
ഫാക്സ് (ഓഫീസ്) : 04862-233101
ഫാക്സ് (താമസസ്ഥലം): 04862-233001