അടയ്ക്കുക

uncategorized

വിഭാഗമനുസരിച്ച് ആർ ആരെല്ലാമാണെന്ന് തരംതിരിക്കുക

ഫിൽറ്റർ

uncategorized
പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ഇ-മെയില്‍ ഫോണ്‍ ഫാക്സ് വിലാസം
Smt .Sheeba George I A S ശ്രീമതി ഷീബാ ജോർജ് ഐ എ എസ് ജില്ലാ കളക്ടർ & ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് dcidk[dot]ker[at]nic[dot]in +919447032252 04862-233101 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, കുയിലിമല, പൈനാവ്
Sri. Karuppasamy.R IPS ശ്രീ. കറുപ്പസാമി.ആർ. ഐ പി എസ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി spidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in 9497996981 04862-233006 സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കുയിലിമല, പൈനാവ് പോസ്റ്റ്, ഇടുക്കി
Arjun Pandian IAS ശ്രീ. അർജ്ജുൻ പാണ്ട്യൻ. ഐ എ എസ് ജില്ല വികസന കമ്മിഷണർ ddcidukki[at]gmail[dot]com +918547615005 ഓഫീസ് ജില്ല വികസന കമ്മിഷണർ, ജില്ല പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇടുക്കി, കുയിലിമല, പൈനാവ്