അടയ്ക്കുക

കളക്‌ട്രേറ്റ് ഇടുക്കി

ഇ-മെയില്‍ : idkcoll[dot]rev[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : കളക്‌ട്രേറ്റ് ഇടുക്കി
മൊബൈൽ നമ്പർ : 04862-233103
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-232242
ഫാക്സ് നമ്പർ : 04862-233101