അടയ്ക്കുക

എ.ഒ , ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസ്

ഇ-മെയില്‍ : dpoidk[dot]pol[at]kerala[dot]gov[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : എ.ഒ , ജില്ലാ പോലീസ് ഓഫീസ്
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9497965320
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-232354