അടയ്ക്കുക

അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ഇടുക്കി

ഇ-മെയില്‍ : admidk[dot]ker[at]nic[dot]in
ഉദ്യോഗപ്പേര് : അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്
മൊബൈൽ നമ്പർ : 9446303036
ലാൻഡ്ലൈൻ നമ്പർ : 04862-233056